Η γνώμη σας

Στην ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΗΛΕΙΑΣ ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε. θεωρούμε ότι ο σεβασμός στον πολίτη, η τεχνική επάρκεια, η διαθεσιμότητα του προσωπικού, η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα της επιχείρησης, αλλά και η δέσμευση με στόχο την διαρκή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών θα είναι κριτήρια που θα καταστήσουν την επιχείρηση άξια της εμπιστοσύνης των πολιτών και θα την αναδείξουν πρωτοπόρα στον νομό Ηλείας.

Για το σκοπό αυτό στα ΚΤΕΟ της ΙΟΝΙΚΗΣ διενεργούμε καθημερινά ελέγχους με απόλυτη δέσμευση της διοίκησης της εταιρίας αλλά και των στελεχών της και με αίσθηση της αποστολής μας να συνδράμουμε τον Ηλείο οδηγό με σεβασμό στον χρόνο του, με συνέπεια, διαθεσιμότητα και φερεγγυότητα, διασφαλίζοντας αξιόπιστους και ποιοτικούς τεχνικούς ελέγχους οχημάτων.

Στόχος και προοπτική της ΙΟΝΙΚΗΣ τέθηκε φιλόδοξα εξ αρχής η επίτευξη του τρίπτυχου:

●    η προστασία της ανθρώπινης ζωής,

●    η οδική ασφάλεια και

●    η προστασία του περιβάλλοντος.

Επειδή η γνώμη των πελατών μας βοηθά να γινόμαστε καλύτεροι διατίθενται προς συμπλήρωση στην Γραμματεία των ΚΤΕΟ μας αλλά και στην ιστοσελίδα μας τα ακόλουθα έντυπα:

  1. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης (Αρχείο pdf)

  2. Εντυπο Υποβολής παραπόνου (Αρχείο pdf)

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των εντύπων αυτών οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων και διορθωτικών δράσεων για την συνεχή βελτίωση και ικανοποίηση των πολιτών.