ΙΟΝΙΚΗ ΑΕ χορηγός του 1ου MOTOCROSS ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. - Σεπτέμβριος 2014


Η ΙΟΝΙΚΗ ΑΕ ήταν χορηγός του 1ου MOTOCROSS που διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία το τοπικό σωματείο ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.H. στην ολοκαινούργια πίστα ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ στα Δουνέικα Ηλείας.

Περισσότερα: ΙΟΝΙΚΗ ΑΕ χορηγός του 1ου MOTOCROSS ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. - Σεπτέμβριος 2014

Η ΙΟΝΙΚΗ ΑΕ χορηγός του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ RALLY SPRINT - Οκτώβριος 2013

Η ΙΟΝΙΚΗ ΑΕ ήταν χορηγός του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ RALLY SPRINT που έγινε 5-6 Οκτωβρίου 2013. Ο τεχνικός έλεγχος των αγωνιστικών οχημάτων έγινε στις εγκαταστάσεις του ΙΚΤΕΟ Πύργου το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013 με μεγάλη προσέλευση κοινού.

Περισσότερα: Η ΙΟΝΙΚΗ ΑΕ χορηγός του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ RALLY SPRINT - Οκτώβριος 2013